Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Datum:

2020/02/05

Locatie:

JC de Poort Gasthuisstraat 3

Tijd:

20.00 uur

Alle leden, ereleden, jeugdleden en ouders/verzorgers van jeugdleden zijn van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De agenda, alsmede de concept notulen zijn inmiddels naar een ieder verstuurd.

Laatste agenda items