Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Alle leden, ereleden, jeugdleden en ouders/verzorgers van jeugdleden zijn van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De agenda, alsmede de concept notulen zijn inmiddels naar een ieder verstuurd.

Het laatste nieuws