Links

Links

Het KunstPodium
Het KunstPodium is een centrum voor kunst en cultuur in Dongen, Gilze & Rijen. We bieden projecten, workshops en cursussen aan in de disciplines muziek & zang, dans & beweging, muziektheater en beeldende kunst. Wij doen dit voor zowel particulieren als onderwijsinstellingen. Het aanbod voor particulieren bestaat uit jaarcursussen maar ook uit kortere cursussen en workshops die worden gegeven door docenten met bevoegdheid voor hun vak, bezieling in hun werk én ervaring. Je ziet het, je hoort het & je beleeft het bij Het KunstPodium.
www.hetkunstpodium.nl

Christelijke Muziekvereniging Crescendo ’s Gravenmoer
Christelijke Muziekvereniging “Crescendo” ’s Gravenmoer is op 12 maart 1947 opgericht. De vereniging bestond toen uit een fanfare. Rond 1950 kwamen daar een toneelclub en een drumband bij. De fanfare werd door een ledentekort omgevormd tot brassband. Vandaag de dag bestaat Crescendo uit de volgende onderdelen: een brassband, een slagwerkgroep, een jeugdbrassband en een jeugdslagwerkgroep.
www.crescendo-sgravenmoer.nl

Fanfare Euterpe ’s Gravenmoer
Fanfare Euterpe uit ‘s Gravenmoer is een gezellige vereniging. Jong en oud voelt zich dan ook thuis binnen de club. Naast het maken van muziek en het verzorgen van optredens organiseren we ook vele andere leuke activiteiten. Zo zijn er bijvoorbeeld de jaarlijkse rommel- en boekenmarkt en gaan we regelmatig een dagje uit. Natuurlijk staat muziek hierbij centraal. Benieuwd naar onze activiteiten? Check de agenda en kom gerust een keertje luisteren! www.fanfare-euterpe.nl

Seniorenharmonie "Dongen"
Onze doelstelling is: “Het musiceren in groepsverband, als nuttige en aangename vrijetijdsbesteding voor senioren, alsmede voor hen die in de gelegenheid zijn op doordeweekse dagen de repetities en concerten bij te wonen”.
www.seniorenharmoniedongen.nl

Koninklijk Nederlandse Muziek Organisatie KNMO
De vereniging Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) is per 1 januari 2014 ontstaan door fusie van de landelijke muziekorganisaties KNFM en VNM en stelt zich als overkoepelende muziekorganisatie ten doel:
het op landelijk niveau bevorderen van de (amateurmuziek) muziekbeoefening en aanverwante vormen van (amateur) kunstbeoefening en het behartigen van de gezamenlijke belangen van haar leden en de daarbij aangesloten verenigingen.
www.knmo.nl

Brabantse Bond van Muziekverenigingen BBM 
De BBM wil het actief beoefenen van amateurmuziek en -dans bevorderen. Als provinciaal belangenbehartiger en kenniscentrum werken we bovendien aan een optimaal klimaat waarin de bij ons aangesloten verenigingen ook lokaal kunnen groeien en bloeien en zichtbaar bijdragen aan een rijke maar ook vitale Brabantse culturele samenleving. Op 1 januari 2014 zijn alle verenigingen aangesloten bij de Brabantse Bond van Muziekverenigingen en afdeling Brabant van de KNFM ondergebracht in een krachtige Brabantse organisatie voor blaasmuziek. De BBM is met 397 verenigingen de grootste bond aangesloten bij de KNMO
www.brabantse-muziekbond.nl