Een nieuwe muziekvereniging ziet het levenslicht

Een nieuwe muziekvereniging ziet het levenslicht

Welkom op de website van Koninklijke Muziekvereniging Dongen een nieuwe muziekvereniging met oude bekenden. Harmonie Aurora en Koninklijke Muziekvereniging Musis Sacrum hebben na een voorbereidingstraject van ruim twee jaar op 6 september 2017 besloten om te gaan fuseren.

Op 8 januari 2018 worden de statuten van deze nieuwe muziekvereniging getekend bij Notariskantoor Dongen.

Grote dank gaat uit naar de fusie-stuurgroep (Hans Beerens, Yvonne Grootzwagers, Chris Schaap en Menno Tjeerdsma) voor de intensieve begeleiding van dit traject. Ook de leden van de diverse werkgroepen bedankt voor jullie bijdrage.

De website zal in de komende tijd gevuld gaan worden met nieuws, foto’s, activiteiten, enz.

Het laatste nieuws