Fantastisch bericht van Paleis Noordeinde

Fantastisch bericht van Paleis Noordeinde

Via Notariskantoor Dongen is er onlangs bestendiging van het Predicaat ‘Koninklijk’ aangevraagd bij Zijne Majesteit de Koning, dit was noodzakelijk na de fusie. Vorige week ontvingen wij een prachtig schrijven van ‘Dienst van het Koninklijk Huis’ van de plv Algemeen Secretaris van Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin dat “…. Zijne Majesteit de Koning geen bewaar heeft tegen bestendiging van het Recht tot het voeren van het Predicaat ‘Koninklijk’….”.¬†Secretaris Esther Slangen reageert namens ons bestuur: “We zijn natuurlijk super trots dat we deze bevestiging hebben ontvangen en dat we de enige koninklijke vereniging binnen de gemeente Dongen zijn. Verder zijn we zijn Notariskantoor Dongen en Kabinetszaken Gemeente Dongen zeer erkentelijk voor hun inzet en bijdrage in dit proces. ” Klik hier voor de betreffende brief.

Het laatste nieuws