Geslaagde eerste ophaaldag

Geslaagde eerste ophaaldag

Gisteren stond de eerste ophaaldag gepland, er werd door onze vrijwilligers bij een vijftiental adressen spullen voor onze rommelmarkt opgehaald. De rommelmarktspullen werden gelijk gesorteerd, alvorens ze op te slaan. De komende twee zaterdagen (3 en 10 maart) staan er nog ophaaldagen gepland. Dus heeft u nog spullen staan voor onze rommelmarkt, bel dan met onze speciale rommelmarktlijn (06-57843529) om een afspraak te maken. Zelf aanleveren kan overigens ook, op dinsdag- en woensdagavond tussen 19.00 en 19.15 uur bij jeugdcentrum De Poort, Gasthuisstraat 3.
Dank aan Ford Service Stoomberg, voor het beschikbaar stellen van de bus.
De rommelmarkt zelf wordt gehouden op zondag 18 maart, van 10.30 uur tot 15.00 uur, ook op bovengenoemd adres.

Het laatste nieuws