Onze muziekvereniging in de glossy 200% Dongen

Onze muziekvereniging in de glossy 200% Dongen

Op donderdagavond 13 december vond in het Cambreur College de presentatie plaats van de 2018 wintereditie glossy 200% Dongen. Een delegatie van ons bestuur was hierbij aanwezig omdat ook onze muziekvereniging in dit mooie magazine is opgenomen. Maar liefst acht pagina’s aandacht voor onze vereniging. Veel foto’s en een door Bernadette Klerx geschreven artikel waar onze bestuursleden Yvonne Grootzwagers, Esther Slangen en Kees Broeders aan het woord komen. Binnenkort wordt dit blad huis-aan-huis verspreid in Dongen. Veel leesplezier!

Het laatste nieuws