Paasbijeenkomst

Paasbijeenkomst

Na een ingekorte repetitie van het Middenorkest vindt er in het verenigingsgebouw een gezellig paasbijeenkomst plaats. Alle leden en vrijwilligers van onze muziekvereniging zijn hierbij van harte uitgenodigd.

Het laatste nieuws