Proefdirecties dirigent harmonieorkest

Proefdirecties dirigent harmonieorkest

Uit maar liefst 26 sollicitatiebrieven voor de functie van dirigent van ons harmonieorkest heeft de selectiecommissie na rijp beraad zes kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. Er werden twee gesprekken per kandidaat gehouden, respectievelijk muzikaal en organisatorisch/zakelijk. De commissie, bestaande uit acht personen, heeft hierna vier personen geselecteerd voor een proefdirectie. De proefdirecties worden de komende woensdagen in januari gehouden en zal bestaan uit een door de muziekcommissie geselecteerd stuk en een muziekstuk door de dirigent uitgekozen. Wij wensen de kandidaten veel succes toe.

Het laatste nieuws