Schitterende opbrengst collectes

Schitterende opbrengst collectes

In mei heeft onze muziekvereniging aan twee collectes deelgenomen. Er werd zowel voor het Prins Bernhard Cultuurfonds (Anjeractie) als het Oranje Fonds gecollecteerd in respectievelijk de wijken Hoge Akker / Biezen en West I / West II. Er is een prachtig totaal bedrag van € 1649,42 tijdens deze beide collectes opgehaald. De Anjeractie bracht € 919,94 op en de collecte voor het Oranje Fonds € 729,48. De helft van dit totaalbedrag komt ten goede aan onze vereniging, een fantastisch resultaat. Nogmaals een groot dankjewel aan onze collectanten en natuurlijk ook aan de gulle gevers.

Het laatste nieuws