Orkesten

Logo-Koninklijke-muziekvereniging-Dongen

Jeugdorkest

Algemene informatie

De jongere muzikant (groep 5 t/m 7) vindt zijn weg bij dit orkest, hij/zij heeft al enige ervaring met het bespelen van een instrument en leert zo met leeftijdsgenoten gezamenlijk muziek te maken. Het orkest wordt soms aangevuld met zang en een (pop)combo, het repertoire is divers en afgestemd op de doelgroep.

Muzikale leiding

Rolf Rombouts is dirigent van dit jeugdorkest en is eindverantwoordelijk voor de repetities en het repertoire. In overleg met de jeugdcommissie worden er optredens en/of projecten gepland. De commissie zorgt jaarlijks ook voor een niet-muzikale ‘doe-activiteit’.

Repetitie

Op maandagavond van 18.00u tot 19.00u repeteert het jeugdorkest in het verenigingsgebouw De Poort, Gasthuisstraat 3. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend een kijkje komen nemen.

Concerten

Een aantal keer per jaar verzorgt het jeugdorkest een in- of extern optreden. Deelname aan jeugd (pop)festivals, concourswedstrijden en projecten met andere muziekverenigingen of scholen worden georganiseerd.

Lidmaatschap

De huidige contributie is als volgt vastgesteld:

Leden tot 12 jaar                €   85,00 per jaar
Leden van 12 tot 18 jaar   €   107,50 per jaar

De leeftijd wordt als volgt bepaald: het huidige jaar – geboortejaar (bv. 2019 – 2001 = 18 jaar)

Gezinskorting (alleen geldig tot 18 jaar)
- tweede lid 10 %
- derde lid 20 %
- meer dan 3 leden 30 %

Tegemoetkoming lesgelden muziekonderwijs

Leerlingen worden voor 50 % tegemoet gekomen in de kosten van het volgen van muziekonderwijs.
De voorwaarden zijn terug te vinden in de volgende bijlage:
Reglement tegemoetkoming lesgeld KMD

Instrumentenhuur

Op dit moment zijn de volgende instrumentenvergoedingen van kracht:

Huur/onderhoud blaas- instrument € 70,00 per jaar
Gebruik slagwerk € 27,50 per jaar

Een lid met een eigen blaasinstrument heeft de mogelijkheid om het onderhoud via de stichting te regelen.

Onderhoud eigen blaas- instrument € 27,50 per jaar