Orkesten

IMG_3739

Midden Orkest

Algemene informatie

Dit orkest bestaat uit ongeveer 40 muzikanten, zij zijn vaak op latere leeftijd muziek gaan maken. Ze spelen op een lager niveau dan het harmonieorkest en belangrijkste doel is in een gemoedelijke sfeer gezamenlijk muziek maken op een gelijkwaardig niveau.

Muzikale leiding

Het orkest staat onder leiding van dirigent Harm Jan Schenkel en is eindverantwoordelijk voor de repetities en optredens en adviseert de muziekcommissie met het repertoire. Het bestuurslid muziekcoördinatie maakt ook deel uit van deze commissie.

Repetitie

Het Middenorkest repeteert op dinsdagavond van 19.45u tot 22.00u in het verenigingsgebouw De Poort, Gasthuisstraat 3.

Concerten

Diverse malen per jaar zal dit orkest verschillende soorten concerten en optredens verzorgen in de regio Dongen. Dit kan samenspel of uitwisselingsconcerten met andere collega-muziekverenigingen zijn, maar ook een project met een speciaal (muziek)thema.

Lidmaatschap

De huidige contributie is als volgt vastgesteld:

Leden van 12 tot 18 jaar   €   107,50 per jaar
Leden vanaf 18 jaar           € 150,00 per jaar

De leeftijd wordt als volgt bepaald: het huidige jaar – geboortejaar (bv. 2020 – 2002 = 18 jaar)

Gezinskorting (alleen geldig tot 18 jaar)
- tweede lid 10 %
- derde lid 20 %
- meer dan 3 leden 30 %

Instrumentenhuur

Op dit moment zijn de volgende instrumentenvergoedingen van kracht:

Huur/onderhoud blaas- instrument € 70,00 per jaar
Gebruik slagwerk € 27,50 per jaar

Een lid met een eigen blaasinstrument heeft de mogelijkheid om het onderhoud via de stichting te regelen.

Onderhoud eigen blaas- instrument € 27,50 per jaar